Hotel Expo
Резервирайте сега

СПОДЕЛЕНО РАБОТНО
ПРОСТРАНСТВО

Scroll down

МЯСТОТО ЗА
ВДЪХНОВЕНИЕ И ПРОДУКТИВНОСТ

Разположени на приземния етаж точно срещу входа, нашите вдъхновяващи работни пространства и красиво лоби са сътворени с мисълта за удобство и продуктивност за всеки вид екипи: от малки стартъпи до големи корпорации! Възползвайте се от coworking зона на световно равнище - сами, с екипа си, с клиенти и с партньори.

https://www.livechatalternative.com/